Motorsykkelinteressen i Norge

I følge Vegvesenet nærmer antallet registrerte mopeder og motorsykler i Norge seg fort 350000, og det har i de siste årene vært en jevn økning på omlag titusen i året. Til tross for reservasjoner som noen har med henhold til sikkerhet, bruker motorsykler mindre bensin, er lettere å parkere og koster mindre. Og førerkort for moped kan man få allerede ved fylte 16 år.

Motorsykler er populære nyttekjøretøy, men brukes også av mange i ulike former for racing og sport, som roadracing og motocross. Dette gjøres som oftest i regi av MC-klubber, som det finnes mange av rundt i landet, og hvor mange motorsykkelentusiaster er medlemmer.

De fleste MC-klubber er for «folk flest» og har medlemmer med ulike interessefelt og ulike typer motorsykler. De kan drive sikkerhetsopplæring, trening på ulike typer baner og jobbe for å fremme MC-folkets interesser i nærmiljøet. Dessverre er de MC-klubbene vi oftest hører om i mediene de som kalles «1%-klubber» og som gjør det et poeng å lage og følge sine egne lover og regler, ofte på tvers av hva som er godtatt i samfunnet.

Selv blant mange som ikke selv eier eller kjører tohjulinger, er det en økende interesse for å se på motorsykkel-konkurranser, både «live» og på fjernsyn eller Internettet. Motorsykkelsport kjøres i hovedtrekk i to kategorier, enten på asfalt og lignende underlag, eller på sand og grus eller lignende.

Mange former for motorsykkelsport kjøres på tid, mens det også finnes noen som tester førernes evner til å kjøre i vanskelig terreng.